Ewolucja Asztangajogi II, część 5: Jesteś piękną, doskonałą istotą

(źródło: The Evolution of Ashtanga Yoga – Part II)

Tu i Teraz

Wyobraź sobie możliwość nie móc już nigdy więcej praktykować Asztangajogi. Jakie to uczucie? Niezależnie od tego, czy bolesne, czy przyjemne, warto się mu przyjrzeć.

Uczniowie, podobnie jak nauczyciele, mogą być niechętni takiej zmianie, ponieważ alternatywy wydają się nieodpowiednie – wtedy nie jesteś wystarczająco dobra/y na tradycję, nie możesz być częścią ekskluzywnego klubu. To jak przyznanie się do porażki: jesteś niewytrwała/y, nawaliłaś/eś albo nie dość mocno się starałaś/eś. W tej chwili wyeliminuj taką postawę!

Jedną z najprawdziwszych zasad jogi, które znam, jest ta: nie ma i nigdy nie było w tobie nic nieprawidłowego. Każdy nauczyciel, każda osoba, która twierdzi inaczej, działaniem słowem, czy choćby domysłem, nie ma na sercu twojej najwyższej prawdy. Jesteś doskonała/y i piękna/y taka/i jaka/i jesteś.

Może to zająć wiele lat doświadczenia jako praktyk i jako nauczyciel, by naprawdę być w stanie zrównoważyć tradycję z odchyleniami od niej. Nie porzucaj tradycji tylko z powodu trudności, bądź z powodu nudy, albo dla rozrywki. Nie ignoruj możliwości zmiany, jeżeli sztywne stosowanie tradycji nie służy tobie, albo twoim uczniom. Można mieć obie jakości: stałość i kreatywność, nie tylko jedną z nich. Raczej włączaj niż wykluczaj. Joga jest “nie-dwoistością”.

Początkowo większość z nas nie ma świadomości, ani dyscypliny, by naprawdę spojrzeć na siebie i oszacować słabe punkty, ślepe obszary, zarówno fizyczne jak i mentalne. Dlatego właśnie idziemy do nauczyciela, przewodnika, bądź Guru. Jako początkująca/y będziesz musiał/a polegać na tradycji, lub jej interpretacji przez nauczycieli. Podobnie będziesz musiał/a postępować jako początkująca/y nauczyciel/ka.

Jednakże jest to twoje życie, twoje ciało i twoje niepowtarzalne duchowe doświadczenie. W miarę, jak się zmieniasz i wzrastasz, obserwuj swoją praktykę, rozwijaj ją, rozpoznawaj odchyłki od równowagi. Wymagaj tego samego od swoich nauczycieli. W miarę, jak rozwija się twoja miłująca świadomość, właściwa ścieżka sama się odsłania. Bądź przygotowana/y na poddanie się temu.

Praktykuj i nauczaj współczująco dla siebie i innych.

OM Shantih

Matthew Sweeney

(źródło: The Evolution of Ashtanga Yoga – Part II)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *