Mantra prowadzenia

Jedna z moich ulubionych 🙂

Om Asato Maa Sad-Gamaya
Tamaso Maa Jyotir-Gamaya
Mrtyor-Maa Amrtam Gamaya
Om Shaantih, Shaantih, Shaantih

?

Lead us from Unreal to Real
Lead us from Darkness to Light
Lead us from Fear of Death to Knowledge of Immortality
Om Peace, Peace, Peace

?

Prowadź nas od Iluzji do Prawdy
Prowadź nas od Ciemności do Jasności
Prowadź nas od Lęku Śmierci do Mądrości Nieśmiertelności
Om Pokój, Pokój, Pokój

Tłumaczenie na angielski znalazłem tutaj. Nie jest bardzo dosłowne, podobnie jak (fry)wolna jest moja polska interpretacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *